Zingen rondom het Loosduinse orgel

De activiteit onder deze naam betrof de doorgaans drie maal per jaar georganiseerde bijeenkomsten waarin liederen uit de traditie van de kerk centraal stonden. Op verzoek van de wijkgemeente Abdijkerk werd ooit aan de beide organisten gevraagd bijeenkomsten te ontwerpen die in de plaats zouden kunnen treden van de eertijds gehouden zangdiensten op zondagavond. In een klein comité waarin organisten en de cantor zitting hadden werd daarna gewerkt aan een formule waarin recht zou worden gedaan aan een aantal zangtradities zonder te ontaarden in alleen maar nostalgisch achterom zien. In totaal hebben in zeven jaar tijd vijfentwintig van deze bijeenkomsten plaatsgevonden, voor het laatst op 17 november 2013.

Tijdens deze bijeenkomsten werd veel aandacht besteed aan het verstrekken van hymnologische informatie zodat de bezoekers inzicht kregen in het repertoire dat ze zongen. Harmonium en piano maakten deel uit van het instrumentarium. De bijeenkomsten zijn doorgaans goed tot zeer goed bezocht geweest.

Klaviatuur Abdijkerk LoosduineneVocale ondersteuning aan die bijeenkomsten werd verleend door een zangensemble dat speciaal voor deze gelegenheden uit de cantorij van de kerk gevormd werd. Hans van Waveren, destijds cantor van de Abdijkerk, had hiervan de leiding. De instrumentale invulling werd verzorgd door de organisten Vincent Hildebrandt op het orgel en Henk Lemckert achter het harmonium of de piano. Soms was er ondersteuning door de fluitiste Carlien van den Berg uit Schipluiden.

Omdat het jaar 2013 een nieuw liedboek opleverde hebben we het verstandig gevonden  deze bijeenkomsten af te bouwen. Met alle respect voor geliefde zangtradities leek het ons goed ons nu te gaan  richten op het uitgebreide repertoire uit het nieuwe liedboek dat inmiddels zijn plaats in de kerk gekregen had. Laten we hopen dat voor dat liedboek ook weer veel belangstelling zal zijn!