Bezigheden

Gedurende mijn volwassen leven is zowel in de zakelijke sfeer als in privé omgeving een stoet van mensen aan mij voorbijgegaan met wie ik iets mocht ondernemen. Soms heeft dat geleid tot een samenwerking voor jaren. Het zou te ver voeren  om alle zaken naar voren te halen  die aan de orde waren in de tijd dat we onze supermarkt hadden. Over die vijfendertig jaren zou een boek te schrijven zijn. Misschien doe ik dat ook nog wel eens.

 

Dichterbij ligt de tijd daarna, de periode vanaf ongeveer het jaar 2000.  Ik heb gepoogd een opsomming te maken van activiteiten waarbij ik me om de één of andere reden betrokken voel of heb gevoeld. Het is een zeer gevarieerde lijst; soms betreft het reeds afgesloten projecten. Ik noem ze echter omdat ze alle te maken hebben met mijn nog steeds actuele interesse voor kerk, cultuur en muziek. Ik plaats ze zoveel mogelijk in de correcte tijdsvolgorde