Stichting Liedboekzettingen.nl

Op  18 augustus 2017 werd in Rijswijk bij Caminada Notarissen te Rijswijk opgericht de Stichting Liedboekzettingen.nl. Kort daarop werd de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De stichting valt geheel onder de voorwaarden van een ANBI instelling (preciese gegevens onder deze link). De belangrijkste doelstelling: (geciteerd uit de statuten)

  • Het bevorderen van de kwaliteit van de gemeentezangbegeleiding binnen de Protestantse Kerken van Nederland en daaraan gelieerde kergenootschappendoor het onderhouden van een website waarop correcte en goed speelbare liedboekbezettingen vrij te downloaden en uit te voeren zijn.
  • Het bestuur van de stichting wordt gevormd door: Henk Lemckert (voorzitter), Dr. Vincent Hildebrandt (secretaris), Mariette Out-Lemckert (penningmeester) en Mr. J.P. Coumou (lid)

Door deze stichtingsvorm is het beter mogelijk toegang te verkijgen tot bijdragen van fondsen en kon een betere infrastructuur worden ontworpen ten behoeve van particulieren die een financiële bijdrage willen leveren aan de site.
De site is te bereiken onder www.liedboekzettingen.nl