Stichting Carillon Den Haag

Den Haag telt drie carillons. Het oudste en grootste van de drie hangt in de prachtige zeskantige toren van de Grote- of St. Jacobskerk. Een kleiner instrument heeft rond 1975 een plekje gekregen in de toren van de Oude Kerk in Scheveningen en het nieuwste carillon hangt sinds het jaar 2000 (althans als compleet instrument)  in de grootste toren van het Vredespaleis. De eerste twee zijn eigendom van de Gemeente Den Haag, het instrument dat in de toren van het Vredespaleis hangt is het bezit van de Carnegie-Stichting, de exploitant van het Vredespaleis.

De twee laatste carillons zijn vanuit een particulier initiatief (door de rechtsvoorgangers van de huidige stichting) tot stand gekomen en na realisatie aan de huidige eigenaars overgedragen. Het carillon van de Grote Kerk en dat van Scheveningen worden sinds januari 2012 wekelijks (in totaal vijf keer) bespeeld door stadsbeiaardier Gijsbert Kok. Op het Vredespaleis (twee keer per week) speelt oud-stadsbeiaardier Heleen van der Weel, op de donderdagen soms afgewisseld door beiaardier  Henk Groeneweg. Om de belangen van deze beiaarden in de meest ruime zin van het woord te behartigen is ruim dertig jaar geleden een stichting opgericht, de Stichting Carillon Den Haag.

Het dagelijks bestuur van deze stichting bestaat naast voorzitter Frans van der Leeuw (Den Haag) uit Mr. Jan Pieter Coumou (Voorburg, secretaris), Gerard Spierenburg (Den Haag, penningmeester), Astrid Bronswijk (Den Haag) en stadsbeiaardier Gijsbert Kok (Bodegraven). Tussen 2000 en 2012 heb ik deze stichting als penningmeester gediend.

Een eigen website van de stichting is te vinden op: Stichting Carillon Den Haag.