Zondagmatinee

'Zondagmatinee' heette vroeger 'Open Podium' Het initiatief voor deze reeks gevarieerde concerten is genomen nadat de Arie Molenkamp Stichting in 2009 was opgericht. Formeel valt het onder de activiteiten van de Werkgroep Open Abdijkerk.

De serie betreft een reeks concerten die doorgaans plaats vindt op iedere derde zondagmiddag tijdens de periode van januari tot en met juni. 

De aanvangstijden zijn altijd om half vier, de bijeenkomsten duren drie kwartier tot een uur en zijn gratis toegankelijk.  Het accent van de concertjes ligt op andere soorten muziek dan orgelmuziek. In beginsel worden alleen solisten of ensembles uitgenodigd die uit Den Haag of uit de regio Den Haag komen alhoewel daar ook uitzonderingen op zijn.

Door Corona hebben we ook deze concerten even stil moeten leggen.

Voor ons opgetreden hebben onder meer:

Dameskoor Pro Cantare o.l.v. Petra Oudshoorn

Klaas Trapman (Frans drukwindharmonium)

Erik-Jan Eradus (Frand drukwindharmonium)

Jeroen de Haan (orgel) en Yvonne Rietbergen (blokfluit)

Ensemble 'Quatre voix-quatre mains' (vocaal kwartet met vierhandig piano)

Vocaal ensemble 'Decibelle'

All Sax (saxofoonkwartet) 

Pianist René Rakier

Pianiste Corrie Bruinzeel

Pianist en TV-persoonlijkheid Gregor Bak.

Dans- en balletstudio Like2Dance

Aarnoud de Groen (orgel) en Michal Bitan (sopraan)

Kwintet L'Harmonie Nouvelle

Een projectkoor onder leiding van Sibylle Leder

Christelijk koor "Joy' uit Rotterdam

Voor de aankondigingen van de komende serie concerten verwijs ik graag naar de website van de Arie Molenkamp Stichting.