Onze wensen

Het is eigenlijk erg jammer dat we  nog maar zo weinig meer weten van onze voorouders. We dragen doorgaans wel de nodige kennis bij ons over onze ouders maar van de generatie daarvóór is dat meestal al veel minder, laat staan van de velen die vóór hen geleefd hebben.

Gedurende de laatste jaren is er het nodige aan speurwerk verricht. Dat werk heeft redelijk veel opgeleverd. Per saldo hebben we over onze voorouders meer bij elkaar geharkt dan ooit voor mogelijk was gehouden. Dat is voornamelijk te danken aan de opties die Internet ons biedt om terug te kijken in de tijd.

Met behulp van het genealogieprogramma GensDataPro hebben we  in de loop van de jaren een database opgebouwd waarin de digitale gegevens opgeslagen zijn van meer dan 2000 familieleden.  Alles wat het waard is om in fysieke zin bewaard te worden (brieven, diploma's, aktes, foto's enzovoorts) ligt keurig geordend in een aan GensData gekoppeld opbergsysteem. Omdat het grootste deel van onze gegevens ook in te zien is op de website van geneologieonline een genealogieplatform dat miljoenen persoonsgegevens bij elkaar heeft gebracht, krijgen we haast wekelijks updates en verbeteringen binnen waardoor onze eigen verzameling steeds completer wordt. Aldus hebben we beter dan ooit kijk op de manier waarop ons voorgeslacht zich in de loop van de eeuwen heeft ontwikkeld.

We zijn nu toe aan de taak om de verhalen te schrijven over de personen die bij al deze gegevens horen. Van velen van hen is inmiddels zoveel bekend dat het loont om van hen een levensschets te schrijven waardoor we hen beter kunnen plaatsen in de tijd waarin zij leefden. Elders op deze site zijn we begonnen met de publicatie daarvan.

Genealogie Lemckert » Genealogie Online