De maatschappij, dat ben je zelf..

De één wat bewuster dan de ander, maar allemaal maken we onlosmakelijk deel uit van de gemeenschap waarin we leven. Ieder ervaart die vanuit zijn eigen identiteit. Velen kiezen naast de vertrouwde omgeving van hun werk of gezin ook elders in de samenleving nog een plek waar ze op één of andere manier vorm kunnen geven aan hun persoonlijke ambities. Het geeft een goed gevoel om buiten je eigen vaste kaders ook nog met andere dingen bezig te zijn en het is ook plezierig om met anderen een bepaalde passie te delen. Daar zijn veel manieren voor.