De Loosduinse Tak


Familie Lemckert

De Loosduinse Tak opent met  Johan Theodorus Lemckert (1789-1862). Hij was de jongste zoon van Henrich Wilhelm Lemker (1738-1790), die die tijdens het derde kwart van de achttiende eeuw  vanuit Duitsland in Den Haag terecht kwam. Onder de boven zichtbare link hebben we een uitvoerig verslag van zijn leven geplaatst. Alle thans levende Lemckerts behoren tot zijn kinderen; de takken van zijn broers zijn allemaal uitgestorven. 

De geschiedenis in Loosduinen werd als eerste voortgezet door zijn zoon Hendrik Lemckert (1819-1884) de man die de zaak in Loosduinen handen en voeten gaf. Hij heeft een indrukwekkende hoeveelheid feiten op zijn naam staan dat op deze plek te lezen is.

Familie Van den Bergh

Johan Th. trouwde in 1819 met Sara Willemina van den Bergh een Rijswijkse vrouw die echter Loosduinse wortels had. Haar vader was in 1742 geboren in Loosduinen. Johan Th. arriveerde in 1830 in Loosduinen maar door zijn huwelijk met deze vanuit Loosduinen afkomstige vrouw wordt de geschiedenis van de Lemckerts in Loosduinen in feite met anderhalve eeuw verlengd. Zie de notitie over de familie Van den Bergh. 

Grappige samenloop van omstandigheid is dat Johan Th. Lemckert van 1857, mijn opa (hij was een kleinzoon van de hierboven genoemde) woonde en werkte op dezelfde plek die vijf generaties eerder het eigendom was van zijn voorouders. Misschien heeft hij dat zelf nooit geweten. In de  onder deze link geplaatste toelichting doe ik daarover het één en ander uit de doeken.

Aardige bijkomstigheid aan deze familie Van den Bergh is de mogelijkheid dat zij tijdens de bouw van het orgel in de Dorpskerk van Loosduinen (thans Abdijkerk) in contact hebben gestaan met de bouwer van dat orgel, de Haagse orgelbouwer Joachim Reichner. Deze gedachte is uitgewerkt in het volgende opstel waarin ik het één en ander uit de doeken doe.

De verdwenen broers Bonte

De situatie in het gezin van mijn overgrootvader J.W.H. Lemckert (1819-1884) was ingewikkeld vanwege het feit dat hij tot twee maal toe zijn vrouw verloor en daarom drie keer in zijn leven trouwde. Dat leverde een lange stoet kinderen op waarvan er veel vroeg overleden. Mogelijk was dat uitgebreide gezin er de reden van dat het zicht op de stiefkinderen daaronder te lijden had. Ik probeer het in dit verhaal uit de doeken te doen.

Genealogie Lemckert » Genealogie Online