Klok en Klepel

is de wat versleten maar goedbedoelde naam voor een informatief en met liefde verzorgd magazine dat tot voor kort in een frequentie van vier maal per jaar door de NKV werd uitgegeven. Alle nieuws uit de beiaardwereld was te lezen in dit blad.

Vanaf ongeveer 2000 tot en met 2011 heb ik mogen bijdragen aan dat blad. De inhoud bestond doorgaans uit de verslagen van bijeenkomsten en concoursen die plaatsgevonden hadden en verstrekte ook het formele nieuws uit de vereniging die tot voor kort een kleine vierhonderd leden telde. Heleen van der Weel was de auteur van menig artikel waarin de historie van het instrument uitvoerig belicht werd. Ook het nieuws uit andere beiaardlanden kwam aan de orde. Mijn eigen aandeel bestond onder meer uit de rubriek 'Profiel' waarin een beiaardier uitvoerig bezocht en geïnterviewd werd, kleinere bijdragen over plaatselijk beiaardnieuws en een column.  De eindredactie was in  handen van Ir. Hylke Banning uit Amersfoort. 

Als gevolg van overmatige belasting van de eindredacteur, het overlijden van een zeer betrokken auteur in 2010 (Foeke de Wolf) maar vooral vanwege de geheel eigen opvattingen van het toenmalige NKV-bestuur is Klok en Klepel in 2011 nog maar twee maal uitgekomen en daarna zeer onregelmatig, mogelijk in het geheel niet meer.