Genealogie van de familie Lemckert

Het is boeiend om een zoektocht te ondernemen naar de wortels van de familie Lemckert zoals die inmiddels over heel de wereld is uitgewaaierd. Ruim twintig jaar geleden kwam dankzij de onderzoekingen van J.F. en M.J.J. Wendte, genealogen uit Amsterdam, een studie beschikbaar waaruit bleek dat onze oudst bekende voorvader, geboren rond 1695, huzaar moet zijn geweest o.m. in het leger van de Keurvorst van de Palts (een vorstendommetje) die destijds resideerde in Mannheim. Deze voorvader, Ernestus Albrecht, was afkomstig uit het plaatsje ebstorf.png (in de buurt van Hannover), een plaatsje dat ook heden ten dage nog bekendheid geniet vanwege een in de middeleeuwen gesticht klooster dat nog steeds als zodanig in gebruik is.
Van veel waarde bleek het recent uitgegeven OrtsFamilienBuch van Ebstorf dat alle families beschrijft die tussen het einde van de zeventiende en de negentiende eeuw in dat plaatsje gewoond hebben. Voor genealogen is zo'n naslagwerk ideaal omdat ze uiterst moeilijk speurwerk in plaatselijke archieven overbodig maakt. Uit het boek blijkt dat er in en rondom Ebstorf omstreeks 1700 minstens twee geslachten woonden met de naam Lehmker. Beide geslachten voeren terug op twee mannen (waarschijnlijk broers) die tot midden in de zeventiende eeuw te traceren zijn. Recent lazen we dat reeds in het jaar 1416 landbouwers rond Ebstorf woonden die de naam 'Lembke' droegen.

kirche lehmke.jpgDe onderzoekers Wendte hebben deze link destijds niet gelegd maar mij is inmiddels voor ogen komen te staan dat deze familienaam moet zijn ontstaan vanwege het gehucht Lehmke, nog geen 10 kilometer van Ebstorf vandaan, waaruit de voorvaders zeer waarschijnlijk afkomstig zijn. Die stelling lijkt bewezen door het feit dat de naam Lehmker (met een aantal varianten) tot op de huidige dag uitsluitend voorkomt in het gebied rond Ebstorf, een heel enkele uitzondering daargelaten. Hiernaast een foto van de kerk van Lehmke.


Jammer genoeg wordt onze voorvader Ernestus Albrecht niet in het Ortsfamilienbuch genoemd alhoewel een alleszins redelijke these te construeren is die hem een plaatsje gunt in de lijst van beschreven Lehmkers. Eigen onderzoek ter plekke heeft in dit opzicht nog niet zo veel opgeleverd. We hebben gecorrespondeerd we met een aantal archieven uit de omgeving en hopen op enig moment het sluitende bewijs te kunnen leveren dat de thans levende Lemckerts, geen enkele uitgezonderd, nageslacht zijn van vroege bewoners van de Lüneburger Heide, een prachtig natuurgebied in Noord Duitsland.

Inmiddels is de door ons samengestelde database door iedereen in te zien op de site van www.genealogieonline  Hierop onze uitgebreide stamboom, compleet met enige zijtakken van familieleden die door huwelijken aan ons verbonden werden.

Kwartierstaat (van vaders zijde) vanaf de jongste uit de reeks:

jasper zomer 2016.jpg  Jasper Lucas Lemckert,

   geb. Capelle aan den IJssel, 27 juli 2012,

   zoon van:

2013 jan lemckert 2.jpg

Johan Willem Hendrik Lemckert,

geb. 's-Gravenhage, 23.11.1974, consultant automatisering. Gehuwd met Irene Kleijwegt, geb. Rotterdam, 19.05.1977.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zoon van:

 

 

 

Johan Willem Hendrik Lemckert,

(houder vhenk lemckert 2011.jpgan deze website)

geb. 's-Gravenhage, 21.08.1944, ondernemer. Gehuwd met Marianna Visser, geb. 's-Gravenhage, 30.06.1948.   

 

zoon van:

 

075. vader lemckert 70 jr..jpgJohan Willem Hendrik Lemckert,

geb. Loosduinen, 03.08.1899, overleden 's-Gravenhage, 23.09.1990, ondernemer. Gehuwd met Janna Zwart, geb. Ulrum, 03.04.1907, overleden 's Gravenhage, 19.01.1997.

zoon van

j.th. lemckert portret1918.jpgJohann Theodorus Lemckert,

geb. Loosduinen, 16.03.1857, overleden 's Gravenhage, 22.12.1926, kruidenier. Gehuwd met Fennigjen Plasman, geb. Ambt Hardenberg, 29.07.1863, overleden 's-Gravenhage, 28.07.1940.

zoon (in tweede echt) van:

 

foto j w h lemckert 1819 uitgesneden.jpgJohann Willem Hendrik Lemckert,

geb. Rijswijk (ZH), 16.05.1819, overleden Loosduinen, 23.07.1884, winkelier. Gehuwd met Anna Wolters, geb. Wassenaar, 20.05.1818, overleden Loosduinen, 05.05.1858.

zoon van:

Johan Theodorus Lemckert,

geb. 's-Gravenhage, 29.07.1789, overleden 's-Gravenhage, 18.11.1862, arbeider. Gehuwd met Sara Willemina van den Berg, geb. Rijswijk (ZH), 19.02.1792, overleden 's-Gravenhage,12.01.1873.

                     zoon van:

Johann Wilhelm Hendrick Lem(c)ker(t),

geb. Kaiserlautern (Dld),12.03.1738, overleden 's-Gravenhage, 25.03.1790, knecht. Gehuwd met Margaretha Catharina Herbst, gedoopt Holten (Hertogdom Kleef, Dld), 10.05.1744, overleden Appeldorn (kleef, Dld), 20.03.1818.

                     zoon van

Ernestus Albrecht Lemcker (Lenker),

geb. wrsch. Ebstorf (bij Hannover, Dld) omstr. 1702, huzaar. Gehuwd met Maria Catharina Schadenkirch, geb. wrsch. Kaiserslautern, omstr. 1710, overleden onbekend.