Genealogie Familie Lemckert

De onderliggende pagina's vormen een aanvulling op de door mij aangestuurde website bij genealogieonline waarop de tot dusver bekende stamboom van de uit Duitsland afkomstige familie Lemckert volgens de standaard genealogische methode is gepubliceerd.

Op deze pagina's treft u in de eerste plaats wat algemene informatie aan plus wat gedetailleerde achtergrondinformatie over voorvaderen uit de achttiende en negentiende eeuw voor zover wij die hebben kunnen achterhalen. Hiermee hopen we familieleden een wat breder inzicht te geven over het doen en laten van sommige van hun voorouders.