Gedenksteen Hendrik Lemckert

20210925 gedenksteen II.jpgj.w.h. lemckert 1819 1884 voorkanrt.jpg

Op 29 oktober 2021 hebben we na een korte bijeenkomst in de 800 jaar oude Abdijkerk van Loosduinen een mooie gedenksteen onthuld die recht doet aan het boeiende leven van mijn overgrootvader Johann Willem Hendrik Lemckert die leefde van 1819 tot 1884.

Hendrik Lemckert was een kleurrijk man. Geboren in Rijswijk maar getogen in Loosduinen heeft hij tijdens de tweede helft van de negentiende eeuw op indrukwekkende wijze bijgedragen aan het sociale en kerkelijke leven in het dorp dat zo dicht bij Den Haag lag. Toen hij in 1852 trouwde met de kruideniersweduwe Anna Wolters bouwde hij het winkeltje op het Kruispunt midden in Loosduinen uit tot een dominante onderneming welk bedrijf later door zijn zoons werd voortgezet. Hij behoorde tot de kring van hen die in het dorp zowel in sociaal als in kerkelijk opzicht de toon aangaven.
Privé ging het Hendrik Lemckert niet altijd voor de wind. Tot tweemaal toe verloor hij een echtgenote in het kraambed. Zijn derde echtgenote schonk hem nog vijftien kinderen waarvan er vele jong stierven.
Over het leven van deze betrokken man heb ik een boekje geschreven 'Uit het leven van Hendrik Lemckert' dat ter gelegenheid van het onthullen van de gedenksteen op dezelfde middag gepresenteerd werd.
Tijdens de zeer geanimeerde middag vond de ontmoeting plaats tussen ruim veertig nazaten, vrijwel allemaal achterkleinkinderen van Hendrik Lemckert, die elkaar soms voor het eerst zagen. Het was heel bijzonder om ruim honderddertig jaar na iemands dood nog even stil te staan bij het leven van deze markante voorvader. Het leverde een verbroederende bijeenkomst op waarop we met veel genoegen terugkijken.
Mocht u ook over het boekje willen beschikken, laat dan dan even via het e-mailadres op deze site weten. Dan zorg ik ervoor dat u het krijgt.