De Duitse Tak


Onze website bij genealogieonline biedt een beeld van hoe onze voorouders omstreeks de zeventiende en achttiende eeuw vanuit Duitsland hun plek hebben gevonden in de Nederlanden. Van een aantal voorouders over wie wij redelijk veel informatie hebben verzameld is door ons het één en ander beschreven. Deze schetsen zijn via een link hieronder te benaderen. We structureren ons voorgeslacht door personen toe te wijzen aan een 'tak'. De hoofdtak is de Duitse tak en bestaat uit de oudst bekende voorvaderen en hun familieleden. Verderop komen wij nog te spreken over de Amsterdamse-, de Rotterdamse- en de Loosduinse tak, aanduidingen die corresponderen met de plaatsen waar de verschillende familieleden zich tijdens de negentiende eeuw gevestigd hebben. De hieronder genoemden behoren tot de Duitse tak. 

De Duitse familie Lemcker

Allereerst het verhaal van Heinrich Christian Lemcker (1703-1779) een theoloog uit Duitsland, zeer waarschijnlijk een nauw familielid van onze oudste voorvader Ernst Albrecht.

Vervolgens iets over Ernestus Albrecht Lemcker, (±1700-1745) van wie we zeker weten dat hij onze oudste voorvader is en  naar alle waarschijnlijkheid een neef of misschien een achterneef van de hierboven genoemde Heinrich Christian Lemcker. Beiden waren afkomstig uit het plaatsje Ebstorf in Noord-Saksen in Duitsland.

Vervolgens komt Henrich Wilhelm Lemker in beeld. Zijn wieg stond in de plaats Kaiserslautern. We beschrijven hem als Hendrik Willem Lemker. Hij is de man die rond 1770 vanuit Duitsland in Den Haag arriveerde en hier ook zou blijven. Alle Lemckerts van dit moment zijn nakomelingen van hem. Voor mensen met onze naam moet het leuk zijn om iets over deze achttiende-eeuwse Lemckert te weten te komen.

Leuke bijkomstigheid is dat deze Hendrik waarschijnlijk de bouwer van ons beroemde orgel in de Loosduinse Abdijkerk, Joachim Reichner, persoonlijk gekend heeft. We hebben deze gedachte in het volgende opstel uitgewerkt.

De Waldenzen

In onze familie circuleert al jaren het gerucht dat we zouden afstammen van de Waldenzen. Om daar achter te komen doken we er eens in. Er zijn inderdaad redenen om te denken dat onze Duitse voorouders in ieder geval heel dicht in de omgeving hebben gewoond en gewerkt van de groeperingen die rond 1700 zich in Duitsland vestigden. U leest hier het verhaal.

 

Genealogie Lemckert » Genealogie Online