De Duitse Tak

Onze website bij genealogieonline geeft tot in veel details aan hoe onze voorouders omstreeks de zeventiende en achttiende eeuw vanuit Duitsland hun plek hebben gevonden in de Nederlanden. Van een aantal voorouders van wie wij redelijk veel hebben is door ons een levensbeschrijving geschreven. Deze verhalen zullen in fasen worden geplaatst en zijn vervolgens via een link hieronder te benaderen. We structureren onze familie door ieder van hen toe te wijzen aan een 'tak'. De hoofdtak is de Duitse tak en bestaat uit de oudst bekende voorvaderen en hun familieleden. Verderop komen wij nog te spreken over de Amsterdamse-, de Rotterdamse- en de Loosduinse tak, welke takken corresponderen met de plaatsen waar de verschillende familieleden zich tijdens de negentiende eeuw gevestigd hebben. De hieronder genoemden behoren tot de Duitse tak. 

We openen de reeks met een uitgebreide levensschets van Heinrich Christian Lemcker (1703-1779) een theoloog uit Duitsland, zeer waarschijnlijk een nauw familielid van onze oudste voorvader Ernst Albrecht. Hij leefde van 1703-1179.

Daarna vervolgen we met het verhaal over Ernestus Albrecht Lemcker, (±1700-1745) van wie we zeker weten dat hij onze oudste voorvader is en  naar alle waarschijnlijkheid een neef of misschien een achterneef van de hierboven genoemde Heinrich Christian Lemcker. Beiden waren afkomstig uit het plaatsje Ebstorf in Noord-Saksen in Duitsland.

Vervolgens komt Henrich Wilhelm Lemker in beeld. Zijn wieg stond in de plaats Kaiserslautern. We beschrijven hem als Hendrik Willem Lemker. Hij is de man die rond 1770 vanuit Duitsland in Den Haag arriveerde en hier ook zou blijven. Alle Lemckerts van dit moment zijn nakomelingen van hem. Voor mensen met onze naam moet het leuk zijn om iets over deze achttiende-eeuwse Lemckert te weten te komen.

Bijkomende aardigheid aan Henrich Willem is dat het zeer goed mogelijk is dat hij de bouwer van ons beroemde orgel in de Loosduinse Abdijkerk, Joachim Reichner, persoonlijk gekend heeft. We hebben deze gedachte in het volgende opstel uitgewerkt.