Commissie Kaarslichtconcerten

Nadat in 2006 de werkzaamheden rond de restauratie van het orgel in de Abdijkerk waren afgerond, is de commissie die hiervoor benoemd was min of meer geruisloos overgegaan in de Commissie Kaarslichtconcerten.  

Haar werkzaamheden vallen (zoals veel verwante activiteiten) onder de Werkgroep Open Abdijkerk. De uitvoering van haar taak geschiedt hoofdzakelijk door de beide oudste organisten, aangevuld met artistiek adviseur en publicist Pieter Baak. Van deze concerten zijn er altijd drie per jaar, ze vallen in de maand november. 

In de loop van de tijd zijn de ambities voor deze concerten wat aangetrokken. Dankzij de steun die we van de fondsen al dikwijls hebben mogen ontvangen is het ons al meermalen gelukt spraakmakende orgelsolisten uit binnen- en buitenland naar de Abdijkerk te halen. Zo hebben we Olivier Latry, organist van de Notre-Dame in Parijs al eens op het orgel gehad en James o'Donnel, het hoofd van alle muziek in Westminster Abbey te Londen. In 2019 stonden wederom drie Parijse virtuozen op het programma onder wie Olivier Penin, de organist titulair van de Parijse St. Clotilde. Rond het voorjaar van 2020 moest worden beslist dat de kaarslichtconcerten dat jaar (vanwege de coronacrisis) niet door konden gaan. In 2021 kon dat gelukkig wel weer. Voor de meest actuele informatie over dit najaar en andere bijzonderheden verwijzen we graag naar de website van de Arie Molenkamp Stichting.