Werkgroep Open Abdijkerk

Deze werkgroep vormt een onderdeel van de organisatiestructuur binnen de Protestantse Gemeente Loosduinen Centrum. Als zodanig fungeert ze als uitvoeringsorgaan van de Arie Molenkamp Stichting (AMS) die in juridische zin geen deel uitmaakt van de kerkelijke organisatie. Simpel gezegd: Binnen de Arie Molenkamp Stichting worden de dingen bedacht die door de Werkgroep uitgevoerd worden. De Werkgroep heeft net zoals andere werkgroepen binnen de wijkgemeente een eigen begroting doch wordt zo nodig financieel ondersteund door de AMS  die op haar beurt bij fondsen e.d. financiën probeert aan te trekken met name voor de wat grotere projecten. De bemensing van de Stichting en de Werkgroep loopt vrijwel parallel.    

Het is de taak van de Werkgroep om de culturele activiteiten in de Abdijkerk te coördineren. Voor elk van die activiteiten is een groepje mensen aangesteld. De organisten maken qualitate qua onderdeel uit van die groepjes. Zo blijven de lijnen kort.

De verschillende activiteiten die onder de werkgroep vallen zijn:

Openstelling Kerk speelt zich 's zomers af. Op alle zondagmiddagen van de maanden juli en augustus is de kerk van half drie ingericht voor bezichtiging, de tentoonstelling, het orgelconcert en ontmoetingen na afloop.

De Zomermatinee's zijn mee te maken op iedere zondagmiddag van de maanden januari tot en met juni, telkens om half vier. 

De kaarslichtconcerten vinden doorgaans plaats tijdens de maanden november en december. Meestal op een zaterdag en ook om half vier.