Commissie Openstelling Abdijkerk

Inmiddels al veertig jaar (!) gaan tijdens de maanden juli en augustus op zondagmiddag de deuren van de Abdijkerk open om gasten te ontvangen. Dat gebeurt volgens een inmiddels beproefde formule.

Bezoekers worden  voorzien van (gratis) documentatie over de kerk, krijgen als ze dat willen een rondleiding en kunnen een jaarlijks wisselende expositie bezichtigen in de kloostergang of een eveneens per jaar wisselende dia-expositie bekijken. Er is een tafeltje met wat lectuur en nadere documentatie en er zijn wat tweedehands boeken over cultuur te koop. Tegen half vier groeit het aantal bezoekers sterk. Zij komen dan luisteren naar een gratis orgelbespeling die ongeveer drie kwartier duurt. Na afloop is er voor iedereen koffie.

Al de bezigheden tijdens zo'n openstellingsmiddag worden gecoördineerd door een enthousiaste commissie van omgeveer acht mensen die dat voortreffelijk en met veel liefde doet. Steunpilaren van deze commissie zijn Frank en Janny Westeyn die alle technische noodzakelijkheden voor hun rekening nemen en Bep Bos die zorg draagt voor de boekentafel en de catering.

De orgelbespelingen worden verzorgd door een gevarieerde reeks van collega's uit nabije en soms ook verre omgeving. Standaard zijn de twee aangestelde organisten daarbij. Het opmerkelijke is dat deze serie  ieder jaar veel geïnteresseerde bezoekers trekt; de orgelbespelingen zijn inmiddels zeer populair, soms verrast ons een bezoekersaantal van meer dan honderd mensen op een warme zomermiddag. Daarom is het misschien iets om te onthouden dat elk jaar tijdens de maanden juli en augustus de Abdijkerk open is vanaf half drie. De orgelbespeling  begint telkens om half vier.

Voor 2019 stonden uitsluitend vrouwelijke organisten als solist geprogrammeerd, zij werden beloond met een grote opkomst. Helaas hebben we vanwege de coronacrsis in 2020 alle activiteiten van deze commissie moeten laten vervallen. In 2021 kon de draad - zij het op beperkte schaal - gelukkig weer worden opgepakt.  Voor actuele informatie over de serie verwijzen we u naar de website van de Abdijkerk.