Meevallen

Datum: maandag 08 januari 2007

Eén of tweemaal per jaar wordt het huiselijk programma bij ons thuis onderbroken door een speciale vergadering van ons uit twee leden bestaande gezin. Mijn vrouw en ik leggen dan de krant opzij, steken de lamp boven tafel aan, jagen de poes van tafel en openen dan een zitting die speciaal gewijd is aan onze huiselijke financiën. In de tijd dat we een zaak dreven hebben we geleerd alle soorten uitgaven netjes op te schrijven en dat blijkt ontzettend makkelijk te zijn als je de toekomst een beetje wilt begroten.
Tijdens zo'n bijeenkomst gluren we in onze virtuele spaarsok en bepalen vervolgens hoeveel daar uit mag voor de vakantie of voor een nieuwe wasmachine. Natuurlijk staan de goede doelen ook altijd op de agenda. In tegenstelling tot veel anderen negeren wij de emotie die wordt opgewekt via het t.v.-scherm of de bedelbrieven en bepalen we aan het begin van ‘t jaar nuchter het budget dat we aan de nood in de wereld willen besteden.
Een nieuw fenomeen bij onze begroting is hoeveel we dit jaar opzij moeten leggen voor een genootschap met een prachtige naam dat zetelt achter een geheimzinnig postbusnummer in Leeuwarden. Het is een zeer traag werkende maar onverbiddellijke instantie die met een zekere regelmaat ons verrast met haar post. De inhoud bestaat uit een acceptgiro waarop een bedrag van rond de veertig euro reeds is ingevuld. Het drukwerk is ondertekend door niemand minder dan de Officier van Justitie die vanuit het Centraal Justitieel Incasso Bureau (overigens geen correct Nederlands) ons zijn beschikkingen oplegt.
Een beschikking is een mooi woord voor een ordinaire bekeuring. Het laffe van die dingen is dat Hermandad die dingen verstuurt op het moment dat de aanleiding al zowat weer verjaard is. Màànden nadat je een keer geweifeld hebt bij een oranje stoplicht (en dus bent doorgereden) word je via een dikke prent  aan je besluiteloosheid herinnerd. Een ander soort kleinzieligheid openbaart zich bij snelheidsovertredingen. Als 's morgens in alle vroegte op het Hubertusviaduct het verkeer de stad uitgejaagd moet worden, zul je er geen fotocamera's aantreffen, ook al rijdt iedereen sneller dan de voorgeschreven 50 km. Die camera's zijn wél actief op de Rijswijkse Prinses Beatrixlaan. Op dit stuk rijbaan, notabene onderdeel vormend van de E30, word je op zondagmorgen vroeg bestraft met een boete als je zo roekeloos bent geweest om 57 km. per uur te rijden. Ik vind dit soort manieren om de overheidskas te spekken van een ongelooflijk laag allooi. Ik begrijp dan ook heel best dat zo'n justitieel bureau zich achter een postbusnummer verschuilt omdat er ongetwijfeld meer opgewonden mensen zoals ik rondlopen die over zo'n boete nog best eens zouden willen napraten.
Omdat al die ergernis maar slecht is voor een mens, begroten wij nu ieder jaar maar alvast een bedrag voor dit zeer verheven doel. Het voordeel van deze methode is dat de ellende bij keurig rijgedrag, in tegenstelling tot veel ander leed in de wereld, aan het eind van ‘t jaar zelfs nog méé kan vallen.