Data

Datum: donderdag 18 februari 2016

Een half leven reeds voer ik al gevechten omtrent het meervoud van het woord 'datum'. Ik ben namelijk van mening dat de meest correcte meervoudsvorm van dit woord in de betekenis van dagaanduiding niet 'data' is maar 'datums' moet zijn. De aangeplakte 's'  vormt een volkomen legaal meervoud van dit op 'um' eindigende woord. Waarschijnlijk vanwege het feit dat 'data' vanwege de associatie met de latijnse taal interessanter klinkt gebruikt vrijwel iedereen deze vorm. Taalkundig is het niet fout (zo leren de woordenboeken) maar gezien de overheersende betekenis waarmee 'data' doelt op hoeveelheden van gegevens (vooral op het gebied van automatisering) lijkt mij het iets ouderwetser 'datums' beter op zijn plaats.

Overigens wordt er op het gebied van taal heel wat afgeblunderd. Ik verbaas me altijd over het onzinnig Nederlands dat ik als tekst op vrachtwagens aantref. Kennelijk zijn bij bedrijven die auto's beschilderen zelden neerlandici in dienst. De meest voorkomende fout is dat samenvoegingen van twee zelfstandige naamwoorden (zoals: 'boodschappenmandje') die volgens onze spellingsregels aan elkaar moeten worden geschreven, los worden genoteerd. Haast standaard zijn aanduidingen zoals 'reparatie bedrijf' of 'papier groothandel'. Dit zal te maken hebben met de Engelsen die dit meestal juist zo willen maar in onze taal levert het vaak wrange constructies op die in sommige gevallen iets anders betekenen dan bedoeld is. In mijn woonplaats hebben we een Rode Kruislaan, waarschijnlijk bedoeld als Rode-Kruislaan. Het is immers geen Kruislaan die rood is maar een laan die genoemd is naar het Rode Kruis.

Feit is dat veel voorkomende stijl- en schrijffouten meestal vanzelf gemeengoed worden en uiteindelijk door de geleerden worden toegevoegd aan de officiële regels. Het troost me dat dit doorgaans lang genoeg duurt om je er niet aan te hoeven ergeren.