Kwaliteit

Datum: donderdag 01 december 2011

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente heeft zijn plannen ontvouwd ten aanzien van de financiële toekomst. In 2015 moet de begroting sluitend zijn. Tot nu toe werden tekorten van de verspreide wijkkerkenraden gedoogd en (kennelijk) gecompenseerd door meevallers van andere aard of domweg onttrokken aan het eigen vermogen. De bestuurders van de algemene kerkenraad stellen thans dat deze manier van werken niet vol te houden valt, mede omdat de leeftijdsopbouw van hen die de belangrijkste inkomsten genereren uitwijst dat het op dit moment de bejaarden zijn die de kerk financieel nog draaiende houden. Omdat niemand gebaat is bij een kerk die straks bankroet is moeten er nu ingrijpende maatregelen worden genomen om zoiets te voorkomen.

In het stuk dat de algemene kerkenraad aan de wijkraden aanbiedt, wordt uitgelegd hoe zij er toe komt om zo'n streng voorstel aan te doen. Gerefereerd wordt aan de manier waarop mensen hun lidmaatschap van de kerk gestalte geven, of beter: géén gestalte geven. Immers bij velen doet de kerk nog maar fragmentarisch mee in de beleving van het geloof. Anders gezegd: Voor velen is het evangelie nog maar één van de vele opties als het gaat om vragen die te maken hebben met de zin van het leven. Dit is niet het stuk om over dit aspect verder uit te wijden.

In haar plannen om de trend van als maar groter wordende tekorten te beëindigen hanteert de Haagse kerkenraad een zekere lankmoedigheid, immers pas in 2015 moeten de financiën op orde zijn. Ofschoon dit betekent dat in 2014 helder moet zijn hoe men verder wil, sterker nog: hoe de bezuinigingen gerealiseerd moeten zijn, wordt aan de onthutste kerkenraden nog een aantal jaren tijd gegund om te wennen aan een situatie waarin men met een smaller budget toch nog kerk zal moeten zijn. Misschien dat deze souplesse mede betracht wordt omdat de algemene kerkenraad ook wel inziet dat maatregelen van dit kaliber misschien wel veel eerder hadden moeten worden genomen.

(Kerk in Den Haag, juli 2011)