Geld

Datum: woensdag 26 december 2007

Radio en televisie maken melding van alle mogelijke records die dit jaar zijn gebroken tijdens transacties met betrekking tot de kerstboodschappen. Dat is natuurlijk ontzettend fijn voor alle bedrijven die onderdeel uit mochten maken van deze reusachtige scores. In de supermarkt vroeger leerden wij echter de hoge kerstomzetten te relativeren omdat tegenover zo'n hoge kerstomzet altijd een aantal uitgevallen dagen stond. Telde je de omzetten van de kerstperiode bij elkaar op dan kwam je meestal wel aan een mooie omzet maar die was minder stralend als je op de kerstavond nog wel eens dacht. In dat opzicht was de Paasweek heel wat comfortabeler: omdat Pasen nu eenmaal altijd op een zondag valt, valt alleen de Tweede Paasdag als verkoopdag af.
Vanuit dertig jaar ondernemerschap heb ik een passie voor cijfertjes ontwikkeld. In de begintijd van mijn loopbaan als ondernemer frustreerde het me dat ik zo weinig inzicht had in mijn eigen financiën. Je wist natuurlijk je omzet en aan de stand van je bankrekening kon je nog wel taxeren of je met je bedrijf enigermate op koers lag, maar echt overzicht van je financiële reilen en zeilen kreeg je maar één keer per jaar als de ‘boekhouder' je in oktober kwam vertellen hoe je het tot en met december van het vorig jaar ervan af had gebracht. Cijfers ijlden dus altijd verschrikkelijk lang na. Dat was nog te billijken zolang het goed ging maar bij een verliesgevende ontwikkeling kon zoiets dodelijk zijn. Een bevredigende liquiditeit hoeft namelijk helemaal niet te betekenen dat er geld verdiend wordt, daarvoor lopen de tijdstippen van het doen van je financiële verplichtingen te ver uiteen.
Handmatig probeerden we wat inzicht te krijgen in alle aspecten die het resultaat van onze onderneming beïnvloedden maar daar ging veel tijd mee heen. De doorbraak kwam pas toen we dankzij de hulp van automatisering stapje voor stapje meer inzicht kregen in de verschillende financiële componenten. Aan het eind van ons bestaan als ondernemer hadden wij iedere week een cumulatief overzicht waarin tot op de komma nauwkeurig vermeld stond hoe de opbrengsten en kosten zich verhielden. Voor mij was dit inzicht essentieel en vormde dit het belangrijkste controlemiddel. Overigens werd deze passie door weinig collega's gedeeld, de meesten hadden er geen moeite mee om maanden achter de feiten aan te hollen.
Ik denk dat in het particuliere leven precies net zo is. Er zijn mensen die zicht hebben op hetgeen er aan geld bij hen binnenkomt en er weer uitgaat. Op basis van die informatie kunnen ze zich bij belangrijke beslissingen (het kopen van een huis, het regelen van een pensioen of het aanschaffen van een auto) baseren op de betrouwbare geschiedenis van hun eigen portemonnee. Het zijn er echter maar weinigen die aldus te werk gaan. De meesten hebben er geen idee van waaraan ze hun geld uitgeven en baseren hun aankoopgedrag op de centen die ze nog op de bank hebben staan. Mensen die heel veel geld hebben kunnen zich dat misschien permitteren, voor gewone burgers zou het handig zijn als ze iets precieser wisten hoe hun uitgavenpatroon erbij stond. Dat voorkomt problemen als er grote aanschaffingen moeten worden gedaan waarvoor mogelijk niet gereserveerd is.
Vroeger stonden in ouderwetse keukens bakjes waarin de huisvrouwen het geld reserveerden voor grote uitgaven zoals energie, huur en pensioen. Tegenwoordig kan dat allemaal wat simpeler. Iedere huis-tuin- en keukencomputer beschikt over software waarmee je dit soort zaken uitstekend in kaart kunt brengen. De kunst is het om het ook nog te doen !