De Beiaard

De beiaard (dat is hetzelfde als een carillon) is een boeiend fenomeen. Veertig (of meer) van die klokken, hoog in zo'n toren, vormen een zeer klankrijk instrument. De fascinatie voor het carillon was er al een tijdje maar pas nadat we ons bedrijf verkocht hadden in 1997 heb ik er aan toegegeven om me wat verder te verdiepen in het instrument.  Ik ben toen beiaardiers gaan bezoeken en heb me vervolgens laten informeren over de studiemogelijkheden voor de beiaard. Eind 1998 werd ik ingeschreven aan de Nederlandse Beiaardschool in Amersfoort. De studie werd gecombineerd met een studie Kerkmuziek aan de HKU in Utrecht, daarvan mocht ik in juni 2003 afstuderen. Het traject aan de Ned. Beiaardschool leidde naar het eindexamen in januari 2004. Voor zowel kerkmuziek als beiaard werd het Bachelorsdiploma behaald.

Zo'n twaalf en een half jaar lang heb ik me met het instrument bezig gehouden. Honderden bespelingen heb ik mogen geven, zowel in eigen land als (een enkele keer) daarbuiten. Onlangs is de beslissing gevallen om deze tak van muzikale sport af te bouwen. Daardoor is wat tijd vrij gekomen om weer andere dingen te doen. Er sluimeren nog wat voornemens waaraan we vanwege de vele andere dingen nog nooit zijn toegekomen. Ons oefenklavier is gegaan naar een musicus in Keulen die zich aldaar als beiaardier aan het bekwamen is.

Henk bespeelt carillon in DelftDe laatste tijd spitste het beiaardspel zich toe op de toren van het Vredespaleis in Den Haag. Deze toren werd reeds jaren lang bespeeld door Heleen van der Weel op de donderdagen en terwijl  Loek Boogert iedere dinsdag de trappen van deze toren beklom. Twee of drie keer per maand wisselde ik één van beiden af. Later viel Look Boogert als speler af. In het Westlandse plaatstje De Lier speelde ik eens per maand in afwisseling met beiaardier Gijsbert Kok. Daarnaast werden met wisselende regelmaat speelbeurten waargenomen op andere plaatsen in de omgeving. Op de foto ben ik aan het werk achter het klavier van het carillon in de toren van de Nieuwe Kerk in Delft.

Vrijwel alle beiaardiers in Nederland zijn georganiseerd in de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging. Het is de taak van deze vereniging om de beiaardcultuur onder de aandacht van de Nederlandse bevolking te houden. De vereniging gaf een kwartaalmagazine uit: Klok en Klepel dat echter opgehouden is regelmatig te verschijnen.

Naast deze vereniging wordt er in ons land ook aan de bekendheid van de beiaard gewerkt door BCN (dat staat voor Beiaard Centrum Nederland). Met name hun webshop biedt veel relevante informatie voor de liefhebber. Verspreid over het land zijn er vaak verenigingen die de plaatselijke beiaardcultuur ondersteunen. Startpagina kent een speciale pagina over carillons. Zo blijkt er over dit enigszins zonderlinge instrument nog heel veel te melden!