Arie Molenkamp Stichting

 

Een betrekkelijk jonge loot aan de struik van onze werkzaamheden is de Arie Molenkamp Stichting (AMS), een stichting die werd opgericht in april 2009 en die op zich genomen heeft om de culturele activiteiten in de Abdijkerk te bevorderen en te ondersteunen. De stichting heeft de naam gekregen van Arie Molenkamp, overleden in april 2008, een man die een leven lang ambtsdrager is geweest in de Abdijkerk. Hij was een enthousiast pleitbezorger voor het instandhouden en ontwikkelen van met name de histologo-jpg.jpgrische en culturele aspecten van deze kerk. Arie was één van de initiatiefnemers van de Commissie Openstelling Abdijkerk, waarvan de leden nu al meer dan veertig jaar tijdens de zomer gasten ontvangen op zondagmiddag. Ook heeft hij jarenlang meegedraaid als bestuurslid van de Stichting Oud Loosduinen, zeg maar: Het Loosduins Museum.

Een deel van de werkzaamheden van deze stichting valt formeel onder het werk van de kerkenraad. Daarom functioneren voorzitter en secretaris van het AMS bestuur binnen een werkgroep van de Protestantse Gemeente van Den Haag Zuidwest (Werkgroep Open Abdijkerk) waarin zij alle zaken behartigen die te maken hebben met kunst en cultuur in en rondom de Abdijkerk. Vanuit deze werkgroep worden de bijeenkomsten van de 'Orgelconcerten bij Kaarslicht', de concertjes van de Zondagmatinee en de activiteiten rondom het openstellen van de Abdijkerk gecoördineerd. Met deze constructie denken we de kerkenraad te ontlasten van zaken die niet tot haar core business horen.

Het stichtingsbestuur bestaat uit: Henk Lemckert (voorzitter), Vincent Hildebrandt (secretaris), Hans Bergwerff (penningmeester), Joke Molenkamp (weduwe van de naamgever, lid) en Leo Hartman (lid).

Als deze organisatorische uitleg  u mogelijk wat doet duizelen biedt een blik op de website van de stichting hopelijk wat helderheid.

In haar betrekkelijk jonge bestaan heeft de stichting reeds veel waardering mogen ondervinden voor hetgeen is opgepakt. Veel mensen maakten reeds een gift over waarmee ze de doelstelling van de nieuwe stichting ondersteunden. De foto onderin is die van het huidige stichtingsbestuur. U ziet van links naar rechts: Vincent Hildebrandt (secretaris), Henk Lemckert (voorzitter) Hans Bergwerff (penningmeester) Joke Molenkamp (bestuurslid) en Leo Hartman (idem).

2013 bestuur AMS.jpg