Stichting Amadeus

Het kan soms wonderlijk toegaan. Gedurende een reeks van jaren is er rond de Bethelkerk aan de Händellaan veel afgesteggeld. Door het sterk teruglopend kerkbezoek gedwongen werd door de centrale kerkenraad van de Protestantse Gemeente in Den Haag inmiddels al weer een jaar of twaalf terug nadrukkelijk aangegeven dat in het (Zuid)Westen van Den Haag minstens drie kerken zouden moeten worden gesloten. De gebruikelijke gevechten die het gevolg zijn van zo'n tijding leverden uiteindelijk op dat de Thomaskerk, de Ontmoetingskerk en de Bethelkerk aan de eredienst moesten worden onttrokken. Inmiddels is de Thomaskerk  een moskee, de Ontmoetingskerk zal plaats gaan maken voor een wooncomplex en de Bethelkerk zal worden omgebouwd tot een wijk- en wooncentrum.

Het gevolg van dat laatste zal zijn dat de Bethelkerk in de toekomst waarschijnlijk intensiever gebruikt zal worden dan ooit. Een zeer actief comité, bestaande uit betrokken buurtbewoners, heeft na jarenlang overleg met overheden, projectontwikkelaar én de Protestantse Gemeente Den Haag zoveel neuzen in één richting gekregen dat de door hen opgerichte Stichting Amadeus in allerlei vormen het gebouw als sociaal wijkcentrum mag gaan exploiteren. Een reuze initiatief dat veel respect afdwingt.

Mijn bemoeienis met Amadeus bestaat eruit dat ik samen met anderen mag uitvogelen hoe we de verwaarloosde luidklok die in de toren hangt op gepaste wijze weer aan het luiden kunnen krijgen. Eén van de andere leden van het groepje waarin ik meepraat heeft al voor het eerste succesje gezorgd. Het uurwerk in de toren geeft weer haarscherp de tijd aan. Inmiddels slaat de klok tegelijkertijd keurig het daarbij behorende aantal slagen.  Hiermee geeft de klok voor het eerst in de geschiedenis van dit gebouw de tijd voor de  bewonders van de omgeving aan.