Welkom op mijn website!

foto voordeur.jpgom een indruk op te doen van de manier waarop een in Den Haag geboren man met een spoortje Loosduins DNA en enkele restjes Noordduitse genen in zijn lijf zich door het leven beweegt.

Het is een verhaal dat verschillende kanten opgaat. Zelden houd ik me maar met één ding tegelijk bezig. Ik besteed graag tijd aan het klussen op het gebied van cultuur en kerk en als kerkorganist houd ik een website voor organisten in de lucht.

Dezer dagen bereiden wij ons voor op de presentatie van een boekje over onze overgrootvader Johann Willem Hendrik Lemckert die leefde van 1819 tot 1884. Op 29 oktober a.s. onthullen wij een gedenksteen voor hem op het kerkhof achter de Abdijkerk van Loosduinen. Meer op deze pagina.

 

Loosduinen gaat los

In het kader van 'Loosduinen gaat los' wordt op woensdag 3 november een extra concert gegeven in de  Abdijkerk van Loosduinen door het Willey Caron Muziektheater. Het begint 's avonds om 8 uur. De toegang is gratis. Wel even aanmelden vantevoren en een QR code meebrengen! U meldt u aan op de website van het Willy Caron Muziektheater.

Hartelijk Welkom!