Welkom op mijn website!

om een bescheiden indruk op te doen van de manier waarop een in Den Haag geboren man met een miniem spoortje Loosduins DNA en enkele restjes Noordduitse genen in zijn lijf zich door het leven voortbeweegt.

Het is een leven dat telkens verschillende kanten opgaat. Zelden houd ik me maar met één ding tegelijk bezig. Ik besteed graag tijd aan het klussen op het gebied van cultuur en kerk, ik organiseer graag het één en het ander, doe wat aan genealogie en als kerkorganist houd ik een website voor organisten in de lucht. Daardoor heb ik zelden een saaie dag.

Op deze site heb ik geprobeerd dit wispelturige leven een beetje in kaart te brengen. Misschien vind je het aardig om er eens op te kijken.

Recent zijn we nogal in de weer geweest met een boekje over onze overgrootvader Johann Willem Hendrik Lemckert die leefde van 1819 tot 1884. Te zijner nagedachtenis is 29 oktober j.l. een gedenksteen onthuld op het kerkhof achter de Abdijkerk van Loosduinen. Lees er meer over op deze pagina.

 

j.w.h. lemckert 1819 1884 voorkanrt.jpg20210925 gedenksteen II.jpg