Welkom op mijn website!

foto voordeur.jpgom een indruk op te doen van de manier waarop een in Den Haag geboren man met een spoortje Loosduins DNA en enkele restjes Noordduitse genen in zijn lijf zich door het leven beweegt.

Het is een verhaal dat verschillende kanten opgaat. Zelden houd ik me maar met één ding tegelijk bezig. Ik besteed graag tijd aan het klussen op het gebied van cultuur en kerk en als kerkorganist houd ik een website voor organisten in de lucht.

Bij vlagen ben ik bezig mijn genealogie wat op orde te brengen. Voor zover de wetgeving dat toestaat is het resultaat daarvan op Internet geplaatst zodat onze familiehistorie voor verre familieleden op een gemakkelijke manier inzichtelijk gemaakt is. Voor hen die dat leuk vinden hebben we op deze website een aantal opstellen geplaatst die ierts vertellen over een aantal van onze voorvaderen. Meer hierover onder het kopje Genealogie.

Om enigszins uit de doeken te doen met welke overige dingen we bezig zijn(of bezig ben geweest) is geprobeerd min of meer structureel in kaart te brengen. Uiteraard speelt ook ons gezin daarin een rol. Misschien vindt u het aardig om de diverse pagina's eens langs te lopen.