Arie Eikelboom

100_0012arie.jpgTijdens verschillende perioden van mijn kerkmuzikale opleiding heb ik veel mogen hebben aan de inspirererende colleges van Arie Eikelboom, eertijds cantor-organist van de Haagse Maranathakerk en jarenlang dirigent van het vocaal ensemble Magister Cantat uit Schiedam.

Gedurende de laatste jaren dat ik lessen van hem genoot was dat aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht aan de faculteit Muziek (zeg maar: het Utrechts Conservatorium) waar ik bij hem en zijn toenmalige collegae  hoofdvak Kerkmuziek studeerde. Zijn lessen hymnologie, de wetenschap die zich met het kerklied bezig houdt, waren altijd zeer boeiend. Het is daarom goed dat hij al zijn in de afgelopen jaren opgestapelde kennis op dit moment aan het uitwerken is in een reeks studies onder de naam 'HYMNOLOGIE, een geschiedenis van de strofische zang in de westerse christelijke kerk'.

coverhymnologie1.jpgHet wordt een reeks van wel zestien werken, chronologisch opgebouwd, waarvan de eerste twaalf delen inmiddels verschenen zijn.

Voor iedere kerkmusicus is deze serie een uitgelezen kans om zich wat kennis eigen te maken over het kerklied. Uit eigen ervaring weet ik hoe stimulerend zoiets werkt.

Ik verwijs de lezers voor meer details lezer graag naar de website van de auteur Dr. Arie Eikelboom waarop alles over deze nieuwe uitgaven te lezen is en waar de uitgaven ook te bestellen zijn. Van harte aanbevolen!